thiet-ke-web-ban-bang-de-ban-hang-online-1

Website | Thiết kế Website

Định nghĩa website. WEBSITE (Tạm dịch là “Trang mạng”), còn gọi là trang web, là một tập hợp các trang web con, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, flash v.v..

WEBSITE chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ lưu trữ trên các máy chủ chạy online trên đường truyền World Wide của Internet.

Giới thiệu dịch vụ thiết kế Website:

Giới thiệu quyển sách Marketing OnlineCông nghệ Sản Xuất Khách Hàng

SachInternetMarketing-CongNgheSanXuatKhachHang-TinhMarketingOnline-590x300

Leave a reply